Menu
Software

Hoe je de band versterkt tussen IT en de business

Het blijft een uitdaging, maar je kan eraan werken.

De uitdaging is bekend: hoe krijg je IT zover dat ze bijdragen aan waardecreatie binnen het bedrijf? We hebben de kwestie voorgelegd aan een aantal CIO's en dit bevelen zij aan.

Twee weken geleden hebben we ons netwerk van IT-leiders een poll laten invullen om te weten te komen hoe tevreden ze zijn met de kennis van hun team over de business in hun organisatie en wat ze eraan doen om dat te verbeteren.

In antwoord op onze eerste vraag - "Is je IT-team zich bewust van de mate waarop hun werk zorgt voor waarde voor de business?" - zei 66 procent dat hun teams die rechtstreeks te maken hebben met de business zich richt op juist die waarde, maar dat de rest van de IT-organisatie dat niet doet. Slechts 10 procent antwoordde met "Helemaal niet. IT verbindt zijn werk niet aan waardecreatie" en 24 procent meldde dat iedereen in IT een duidelijk begrip heeft in hoe hun werk zich verhoudt tot de bedrijfsdoelen.

Figuur 1. Is je IT-team zich bewust van de mate waarop hun werk zorgt voor waarde voor de business?

Antwoorden op de vraag "Hoe verbeter je de kennis over de business of een cultuur die zich richt op bedrijfsresultaten?" wezen uit dat CIO's een combinatie van acties hierin ondernemen. Cross-functionele projectteams, waarin leden van IT, marketing, productdevelopment en andere business-functies samenwerken richting een bedrijfsdoel, zijn het meest populair (68 procent), gevolgd door busines relationship management (BRM, 52 procent). Iets minder dan de helft voegen business metrics toe aan de traditionele IT-prestatiedoelen en 14 procent gebruikt programma's die IT-mensen laat roteren in delen van de business en vice versa.

Figuur 2: Hoe verbeter je de kennis over de business of een cultuur die zich richt op bedrijfsresultaten?

9 manieren om IT te verbinden met de business

De deelnemers aan het onderzoek stuurden tevens een aantal manieren op waarmee ze IT-werk aan bedrijfswaarden koppelen. Hier zijn er een aantal.

- "We ontwikkelen realistische business cases voor alle IT-investeringen; elk project heeft een ROI." - "We houden bij de kwartaalcijfers pizza-parties om iedereen geïnteresseerd te krijgen in de resultaten van ons bedrijf." - "We vragen bij elk project: hoe creëert dit project of deze technologie waarde? Hoe levert het meer omzet op of reduceert het kosten? Als het team die vragen niet kan beantwoorden, zullen ze het voorstel moeten herzien." - "De meesten van onze IT-organisatie is betrokken bij een resultaatgerichte business transformatie. Er is geen betere gelegenheid om kennis van de business te ontwikkelen dan betrokken te zijn bij een business transformatie." - "Maandelijkse financiële discussies zijn onderdeel van elke IT-personeelsbijeenkomst. Onze medewerkers worden aangestuurd op EBITDA, dus we bespreken hoe IT-projecten en -diensten rechtstreeks bijdragen aan EBITDA." - "We bieden interne training aan op business-gerelateerde onderwerpen waarin al het personeel, dus ook IT, aan deelneemt." - "IT heeft rechtstreekse verantwoordelijkheid voor omzet via SaaS voor betalende klanten." - "We hebben mensen aan elkaar gekoppeld zodat IT rechtstreeks werkt met onze business-partners om zo te begrijpen wat ze doen en hoe ze de tools die wij ontwikkelen gebruiken."

CIO's delen ideeën om de verbinding te leggen

Nu we toch bezig zijn met het delen van ideeën om IT-werk te koppelen aan waarde voor de business, geeft ik hier nog een aantal die ik van CIO's heb meegekregen in het afgelopen jaar.

- Laat je IT-mensen permanent rapporteren aan de partners in de business die ze ondersteunen, - een aanpak van Mark Sims, CIO van Scotts Miracle-Gro. - Stap af van het gebruik van project-deadlines, maar richt je op 'time to value', zegt Steve Ambrose, CIO van DTE Energy. - Ontwikkel je eigen financiële curriculum voor het IT-personeel, is een aanbeveling van Deborah Strong, CFO van IT en operations bij Travelers. - Geef IT dezelfde prestatiedoelen als andere functies in de business, zegt Atticus Tyson, CIO bij Intuit. - Breng mensen vanuit de business naar IT en laat je consultants die trainen op IT-processen, zegt Guy Brassard, CIO van Southwire.

15 / 19