Menu
Software

Dit is de toekomst van IT

De CIO krijgt een centrale plek in de organisatie.

De rol van IT en dus van de CIO verandert snel. De IT-leider krijgt een centrale rol in de organisatie en werkt hard mee aan het behalen van de bedrijfsdoelen, zegt PwC.

Technologie heeft een enorm groot effect op het consumentengedrag, doet de grenzen tussen marktsectoren vervagen, laat nieuwe markten ontstaan en geeft nieuwkomers op de markt enorme verstorende kracht. We zien het telkens weer: waar je eerst kon spreken van een duidelijk definieerbare lokale of regionale markt die door een klein aantal verkopers wordt gedomineerd, wordt plotseling een wereldomspannende arena met enorme concurrentie. Voormalige oligopolies veranderen in polypolies met de snelheid van het licht.

In die snel bewegende wereld moeten organisaties zich constant aanpassen om de concurrentie voor te blijven. Het topmanagement van bedrijven zijn zich bewust van die radicale veranderingen, zoals te lezen valt in het jaarlijkse CEO-onderzoek vann PwC, dat verder uitlicht dat de snelheid van de technologische vooruitgang en het veranderlijke consumentengedrag de twee grootste zorgen voor topmanagers zijn.

IT op de directie-agenda

"De directie, als toezichthouder op de bedrijfsstrategie, speelt een belangrijke rol in de digitale transformatie van het bedrijf. Maar de focus op digitale vaardigheden bij directieleden is nog een relatief nieuw idee", zegt Mike Quindazzi, de managing director van PwC.

Hij vervolgt: "Nog maar een paar jaar geleden ontbrak het in veel directies aan technologische expertise, terwijl afgelopen jaar 42 procent van de directeuren expertise in IT-strategie een erg belangrijke toevoeging zien aan de directie, zo zeggen onze bevindingen. Nu het topmanagement nog meer digitale en nieuwe technologieën wilt inzetten als een concurrerend voordeel, zouden ze ook naar hun eigen directiekamer moeten kijken. Is de directie klaar voor tech-bedrijven die investeren in nieuwe markten, nieuwe businessmodellen en nieuwe concurrenten?"

Toekomstgerichte leiders begrijpen dat het digitaliseren van hun organisatie een vereiste is, en geen optie. Ze zetten steeds meer druk om sneller progressie te maken op de leercurve van de organisatie. "Toekomstgerichte directies duiken steeds dieper in (nieuwe) technologie en stuwen een continue educatie. Ze zorgen ervoor dat digital een onderdeel is van de totale strategie, niet alleen in de transformatie, maar ook met oog op de concurrentie en de potentiële fusies of overnames. Door betrokken te zijn en te begrijpen wat er werkelijk nodig is in het ondergaan van de digitale transformatie kunnen directies zorgen dat het management het plan uitvoert en het bedrijf stuurt naar een succesvolle digitale toekomst", legt Quindazzi uit.

De grotere rol van de CIO

Zoals gesteld in het rapport van PwC, Changing role of the CIO, verandert de rol van de CIO onder druk van de verschuivingen in de bedrijfsomgeving en veranderende bedrijfsbehoeften. Zijn rol krijgt nieuw elan en wordt verlengd langs een aantal dimensies.

Hier zijn acht voorbeelden:

1. Van ondersteuning naar een centrale functie

Nu de afhankelijkheid van technologie groeit, wordt de CIO-functie verder versterkt en gemandateerd met de totale supervisie over het bedrijf, en zal hij rechtstreeks rapporteren aan de CEO. De rol wordt minder gericht op de operationele taken en krijgt meer focus op het gidsen van de directie bij de strategische inzet van IT.

2. Nadruk op waardecreatie en groei

De focus zal veranderen van resultaat naar waarde, met meer nadruk op extern gerichte activiteiten die die waarde creëren en daarbij de IT-operations helpt te stroomlijnen - bijvoorbeeld door strategische sourcing-partners in te schakelen bij cloudcomputing.

3. Agile

Om de snelheid van de technologie en de toenemende klanteisen bij te benen moeten CIO's agile-methodologieën implementeren als DevOps, continuous integration/continuous delivery (CI/CD) en versimpelde governance.

4. Uitbreiding van de CIO-rol

Nu ze belangrijker worden met meer relevantie tot de business worden ook andere technologie-gerelateerde functies onder de verantwoordelijkheid van de CIO geplaatst, zoals de Chief Digital Officer, Chief Technology Officer, Head of Security en Chief Data Officer.

5. Data is de kern

Het creëren en exploiteren van data kan een echte game-changer zijn in de concurrentiestrijd. Slimme CIO's nemen de leiding in deze ontwikkeling door het leveren van visie en kansen, en het omvormen van data tot inzichten waarop actie kan worden ondernomen.

6. Groei-aanjager en verandermanager

In plaats van het reageren op veranderende vereisten wordt er van CIO's verwacht dat ze proactief kansen op groei, efficiency en differentiatie zien vanwege hun kennis van de beschikbare en nieuwe technologieën.

7. Streven naar diversiteit

De onderzoeksresultaten van PwC laten zien dat slechts een kleine 6 procent van alle CIO-posten worden bezet door vrouwen. Bij de Fortune 500 is dat overigens 15 procent. Dat cijfer gaat stijgen nu organisaties steeds meer streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

8. Meer dan tech

Meer dan ooit zijn soft skills (inspireren, leiden, communiceren en effectieve relaties bouwen) belangrijk. Het aantrekken en behouden van talent, het omgaan met millenials en het ontdekken van nieuwe manieren om te werken zijn eveneens benodigde vaardigheden.

De sleutel tot succes in het digitale tijdperk is het vermogen om tegemoet te komen aan veranderende klanteisen en de strategische inzet van technologie in de ondersteuning van nieuwe businessmodellen en duurzame concurrentievoordeel.

Nu IT in het epicenter komt te staan zijn de implicaties voor de CIO veelvoudig. De CIO wordt een fundamenteel onderdeel van het leiderschap binnen het bedrijf en belast met het sturen en faciliteren van de transformatie. Dat houdt in dat hij visie, richting en strategisch leiderschap moet tonen in hoe technologie op een slimme manier in te zetten om te concurreren en te winnen in de markt.

Hoewel de CIO niet wordt ontlast van het bijdragen aan kostenbesparingen via standaardisatie en automatisering is het evident dat dit niet noodzakelijkerwijs de meeste waarde uit IT haalt. Geslepen CIO's begrijpen de noodzaak zich te ontwikkelen naar een waardecreërende positie, wat kan leiden tot grotere economische resultaten voor hun bedrijf.

Dat is niettemin geen gelijktijdige uitruil, maar een extra taak die alleen maar in belangrijkheid zal groeien. De rol van de CIO is een voorbeeldfunctie, waarin inclusiviteit en intense samenwerking essentieel zal zijn om alle uitdagingen aan te kunnen.

13 / 19