Menu
Software

9 tips voor een succesvol cloudplan

Neem deze zorgvuldige stappen.

Bij een aantal organisaties is het gebruik van de cloud al begonnen bij iemand in het bedrijf - of je het nu weet of niet. Maar als je daadwerkelijk goed gebruik wil maken van de cloud is het handig om een plan te hebben.

1. De neuzen dezelfde kant op

Oké, je hebt de beslissing gemaakt gebruik te maken van IaaS, de infrastructuur in de cloud. Het is wel raadzaam om op het hoogste niveau iedereen mee te nemen, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Groepen in je organisatie die daar bij moeten zijn, zijn onder meer de securitymanagers, financiële en inkoopdeskundigen, de infrastructuur-engineers, degenen die ermee werken en consultants van buiten. Het proces wordt bij voorkeur geleid door de IT-manager of als deze rol er is, de CIO. Het is belangrijk om een duidelijke boodschap mee te geven aan deze groep, vooral over het waarom.

2. Ken je cijfers

Een van de eerste vragen die gaan komen, gaat onvermijdelijk over het kostenplaatje. Er is geen makkelijke berekening om vast te stellen of de cloud meer of minder aan kosten met zich meebrengt ten opzichte van je huidige bestaande infrastructuur. Er zijn simpelweg te veel variabelen. Het is belangrijk te weten dat verschillende architecturele ontwerpen rechtstreeks invloed hebben op de kosten. Als je app bijvoorbeeld een active-active hoge beschikbaarheids-architectuur nodig heeft dat langs verschillende datacenters loopt zal dat natuurlijk de kosten doen oplopen en is duurder dan een deployment van een enkele instance. Als je een langetermijncontract kan afsluiten in het gebruik van virtuele machines krijg je korting. De manier waarop je de cloud inzet bepaalt of het financieel gezien aantrekkelijk is.

3. Vind overeenstemming

Als je maar een kleine groep in de organisatie hebt die tegen je beslissing is, wordt het moeilijk. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken en wees er zeker van dat bestaande zorgen worden weggenomen voordat je verder gaat. Hulp van de directie of een afdelingsmanager kan hierin helpen.

4. Zorg voor een cloudkernteam

Als je verder kan gaan met je plan, zorg er vervolgens dan voor dat je een kernteam formeert. Ze heten ook wel Cloud Business Office, Cloud Council of een Cloud Center of Excellence. In ieder geval is het een groep mensen die het aanspreekpunt zijn in de verdere uitrol. Leden zijn cloudengineers, compliance/risk-managers, applicatiebeheerders, IT, finance en vertegenwoordigers van derde partijen. Doel van het kernteam is te komen tot beslissingen in de verdere uitvoering en hoe de cloud zal worden gebruikt.

5. Ontdekken

Nu het kernteam er staat, kan worden begonnen met meer gedetailleerde planning. Het ontdekken van het totaalplaatje van je omgeving en het in kaart brengen van de onderlinge afhankelijkheid en relaties van je applicaties en processen is een prima eerste stap. Inventariseer wat je hebt en begon met het labelen van hetgeen naar de cloud kan worden verplaatst.

6. Assessment van je security

Voordat je maar iets naar de cloud migreert zal je moeten bepalen wat je securityprofiel wordt. Welke standaarden wil je hanteren in je cloudgebruik? PCI? ISO 27001? De Cloud Security Alliance heeft veel goede informatie over dit onderwerp, vooral hun Cloud Controls Matrix kan je helpen in de keuze van cloudsecurity-architectuur.

7. Stapje voor stapje

Ga niet direct all-in. Identificeer eerst het laaghangend fruit, een handvol applicaties die je moeiteloos kan migreren naar de cloud. Het idee hierachter is dat je al snel iets werkbaars hebt waar iedereen mee overweg kan. Dat wordt de basis waarop je verdere migraties kan doen met gebruik van dezelfde processen.

8. Automatiseer en valideer

Je hebt inmiddels al een paar apps gemigreerd. Nu ben je klaar voor meer. Zoek uit wat er geautomatiseerd kan worden. Handmatige processen leiden tot fouten en kwetsbaarheden in je beveiliging. Valideer deployments om te zorgen dat ze wel aan je standaarden voldoen.

9. Klaar voor de grootschalige migratie

Bepaal welke apps naar de cloud kunnen en welke niet. Je kan hierin vier categorieën onderscheiden: rehost (alleen lichte aanpassingen nodig), replatform (alleen de host van de infrastructuur verandert), refactor (wat codeveranderingen nodig in de app) en replace (app moet opnieuw geschreven worden). Je hebt daarnaast ook nog retire, apps waarvan je af moet. Met gebruik van geautomatiseerde processen kan je eerst het overgebleven laaghangend fruit migreren en een plan binnen het kernteam maken hoe de andere apps zullen volgen.

12 / 19